10 גלגלים ריקים

20

10 גלגלים ריקים מצופים לימנציה (בדומה ללוח מחיק) שניתן להוסיף כיתוב, ציור על ידי טושים רגילים ולסובבם על מתקן העץ.